Poziv za skupštinu akcionara Punomoćje za glasanje Formular za glasanje u odsustvu

O-ZU SEMPIOLA INVEST LIMITED

O-ZU Uglješa Kojić

O-ZU izdavaoca GRADITELJ Kikinda

O-ZU BDD CONVEST AD Novi Sad

O-ZU BG TEHNIK INŽENJERING DOO Beograd

O-ZU Savin Miloš

O-ZU Vrebalov Đura

Vanredna skupština akcionara 2017. Poziv za vanrednu skupštinu akcionara

O-ZU Tintar Božidar

O-ZU Graditelj AD Kikinda

O-ZU East Capital Asset Managment SA
 on behalf of Sal ink
Beograd

Punomoćje za glasanje Formular za glasanje u odsustvu Odluka o predlogu dnevnog reda Odluka o razrešenju i imenovanju članova odbora direktora Odluka o naknadama za rad direktora Dokumenta  vanredne skupštine akcionara 2017. Odluka o usvajanju dnevnog reda Izveštaj o održanoj vanrednoj skupštini Odluka o razrešenju i imenovanju  članova odbora direktora  Kompanije “Graditelj” AD Kikinda Finansijski godišnji izveštaj za 2016. Pojedinačni godišnji izveštaj Konsolidovani godišnji izveštaj Dokumenta  redovne skupštine akcionara 2017. Poziv za skupštinu akcionara Punomoćje za glasanje Formular za glasanje u odsustvu